Invoices and treatment plan

Facturen via Infomedics

Wij hebben onze facturatie gedeeltelijk uit handen gegeven bij een zogenaamde factoringmaatschappij, Infomedics.
Voor de zorgverzekeraars CZ en VGZ gaat de facturatie via de praktijk zelf.

Infomedics neemt ons de zorg uit handen van een juiste verwerking van uw declaratie. Indien u daarvoor in aanmerking komt, stuurt de factoringmaatschappij uw nota door naar uw zorgverzekeraar. Indien u zelf dient te betalen, dan wel een eigen bijdrage verschuldigd bent, krijgt u van de factoringmaatschappij de nota toegestuurd. Op deze nota staan de betaalgegevens waarnaar u de nota kunt overmaken vermeld.

Op de facturen treft u verder de volgende informatie aan:

  • name of patient treated
  • date of treatment
  • codes of transactions carried out*
  • Payment term
  • total amount payable

* A dental treatment often consists of one or more operations. These operations all have a code that you will find on the invoice. A rate set by the Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) applies to each transaction.

Contact met Infomedics heeft u via hun servicedesk, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 036 – 20 31 900.

Nota’s worden zoveel mogelijk digitaal verstuurd, hiervoor is uw mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. Wij verstrekken aan Infomedics gegevens die bij ons bekend zijn. Het is dus belangrijk dat wij uw juiste mailadres en telefoonnummer hebben. Wijzigingen hierin vernemen wij dan ook graag direct!

Indien u toch per post iets ontvangt van Infomedics dan is dit in een roze enveloppe.

Indien u via het CZ, VGZ of een onderdeel daarvan verzekerd bent, sturen wij uw nota rechtstreeks hier naar toe. Bent u vervolgens een eigen bijdrage verschuldigd of niet aanvullend verzekerd, kunt u de nota via onze praktijk tegemoet zien.

Treatment plan

Als u een wat grotere tandheelkundige behandeling moet ondergaan, kan het verstandig zijn om in samenspraak met uw tandarts een behandelplan op te stellen. Zo weet u van tevoren wat u te wachten staat, zowel qua kosten als qua aantal behandelingen. Informeer bij uw tandarts naar de mogelijkheden.

Insurance

Er zijn verschillende verzekeraars die de kosten voor tandheelkundige zorg geheel of gedeeltelijk vergoeden vanuit een aanvullende verzekering. Informeer naar de vergoeding van behandelingen bij uw eigen verzekeraar of kijk op allesoverhetgebit.nl voor verzekeringen en vergoedingen. Regelmatig wijzigen de voorwaarden en vergoedingen per zorgverzekeraar waardoor wij u met uw vragen zullen verwijzen naar uw eigen zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies aangeven wat wel en niet in uw pakket valt. Helaas hebben wij daar maar zeer beperkt inzage in.