Pijnklachten

Gebitsfoto Venema Tandartsen

Heeft u geen afspraak maar wilt u wel dezelfde dag gezien worden, neem dan telefonisch contact op met de praktijk tussen 08.15 uur en 10.00 uur om een afspraak te maken voor die dag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een (pijn)klacht of wanneer uw vulling, kroon of kunstgebit is beschadigd.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Andere klachten?

Wij horen het graag als u tevreden bent over uw tandarts maar nog veel liever als u andere verwachtingen had van onze dienstverlening. Mocht u van mening zijn dat u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld bent, dan willen wij graag in een persoonlijk gesprek een oplossing met u zoeken.

Als er vervolgens geen (bevredigende) oplossing gevonden wordt, kunt u zich wenden tot het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) of per brief een klacht indienen bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Hier leest u meer over hoe u kunt handelen in het geval van klachten.