Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg. Dat uit zich onder andere in:

  • goed opgeleide, deskundige medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden
  • de aanwezigheid van een vaste behandelaar
  • deelname aan visitaties / audits o.i.d
  • een patiëntvriendelijke benadering
  • een modern ingerichte praktijk met de modernste technieken, apparatuur en instrumenten

Verder zijn wij aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.