Facturen en behandelplan

Facturen

Op onze facturen treft u de volgende informatie aan:

  • naam behandelde patiënt
  • behandelpraktijk
  • datum van de behandeling
  • codes van de uitgevoerde verrichtingen*
  • einddatum van de behandelcodes
  • praktijkgegevens
  • betalingstermijn
  • totaal te betalen bedrag

Wij hebben onze facturatie uit handen gegeven bij een zogenaamde factoringmaatschappij. Zij nemen ons de zorg uit handen van een juiste verwerking van uw declaratie. Indien u daarvoor in aanmerking komt, stuurt de factoringmaatschappij uw nota door naar uw zorgverzekeraar. Indien u zelf dient te betalen, dan wel een eigen bijdrage verschuldigd bent, krijgt u van de factoringmaatschappij de nota toegestuurd. Op deze nota staan de betaalgegevens waarnaar u de nota kunt overmaken vermeld.

* Een tandartsbehandeling bestaat vaak uit een of meerdere verrichtingen. Deze verrichtingen hebben allemaal een code die u op de factuur terugvindt. Per verrichting geldt een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld tarief.

Behandelplan

Als u een wat grotere tandheelkundige behandeling moet ondergaan, kan het verstandig zijn om in samenspraak met uw tandarts een behandelplan op te stellen. Zo weet u vantevoren wat u te wachten staat, zowel qua kosten als qua aantal behandelingen. Informeer bij uw tandarts naar de mogelijkheden.

Verzekeringen

Er zijn verschillende verzekeraars die de kosten voor tandheelkundige zorg geheel of gedeeltelijk vergoeden. Informeer naar de vergoeding van behandelingen bij uw eigen verzekeraar of kijk op allesoverhetgebit.nl voor verzekeringen en vergoedingen.

Menu